• Marcel Kolder 06 1646 8441 • Mira Ticheler 06 4817 1128
  • info@citysenses.nl

Tagarchief Ikoon

Onthulling GigaGieter

Onthulling GigaGieter: symbool voor consuminderen
Zaterdag 26 maart om 14.00 uur onthulde wethouder duurzaamheid Jan Hoek de GigaGieter bij het Upcyclecentrum in Almere Haven. Het 11 meter hoge kunstwerk is volledig gemaakt van Almeers plastic afval en is gerealiseerd door onze stichting CitySenses, ontwerpers van circulaire kunst. Wij wonnen hiermee een ontwerpwedstrijd om de achterzijde van het Upcyclecentrum aantrekkelijker te maken en zichtbaar te maken waar het Upcyclecentrum voor staat. De GigaGieter is met hulp van honderd vrijwilligers en financiering van het Rijk, Provincie Flevoland en gemeente Almere volledig circulair gebouwd.  
 
GigaGieter
De iconische GigaGieter staat symbool voor de enorme hoeveelheid plastic afval in onze wereld. Minder plastic is beter voor de natuur. Onder de tuit van de gieter zijn drie bomen geplant, om te laten zien dat we samen voor de natuur kunnen zorgen. Ook die bomen hebben een tweede leven gekregen en zijn hier herplant. En het staal van de GigaGieter komt uit het oude depot van het RijksMuseum. Ook hier geldt: afval is grondstof.  

Plastic in Almere
We scheiden in Almere veel plastic verpakkingsafval, ongeveer 23 kilo per persoon per jaar. Zo min mogelijk plastic gebruiken is natuurlijk het beste, maar door het plastic afval goed te scheiden, kan het in ieder geval weer als grondstof worden gebruikt. In Almere maken we van plastic afval nieuwe producten voor de openbare ruimte, zoals bankjes of steigers en zelfs constructiemateriaal voor huizen. 

Upcyclecentrum
Het Upcyclecentrum is nauw verbonden aan het programma Almere 2.0. Met dit programma werken de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk samen aan het versterken van Almere als groene en gezonde stad. Het centrum draagt bij aan een schoon en duurzaam Almere.
Een schoon en duurzaam Almere, dat doen we samen. Wij willen verspilling tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar je kunt zien hoe we dat samen kunnen doen: op het recyclingperron, met de ondernemers en in het belevingscentrum.

Ontwerpers
Het circulaire kunstwerk is naar een concept van Irma van Zijl uitgevoerd door Mira Ticheler (alaMira kunstprojecten), Marcel Kolder (Draoidh cultuurmaker) en honderdvijftig Almeerders. Diverse bedrijven hebben geholpen met de sponsoring, zoals TSR-AV, Dura Vermeer, Circuloco, Schot Kranen, Schrijver Metaal en Cirwinn.